מסלולי לימוד - כנפי רוח
מסלולי הלימוד
עתודה טכנולוגית (משרד החינוך)

המועמדים לעתודה טכנולוגית הינם בוגרי י"ב בנתיב הטכנולוגי ובעלי סמל מחלקה מתאים למחלקה שבה הם מגישים מועמדות ללימודים במכללה. קבלת מועמדים למסלול עתודה טכנולוגית מותנה גם באישור צה"ל...

קרא עוד...


עתודה טכנולוגית חיל הטנא (אחזקה וטכנולוגיה)

המועמדים שאותרו ע"י החיל יחתמו על חוזה מול החיל . לחיל יש מסלול מקצוע לחיים שבו במהלך השירות הסדיר במשך כל שנה החייל בשירות סדיר יוצא לחודש תעסוקה במפעל אזרחי ומקבל שכר מהמפעל לפחות שכר מינימום...

קרא עוד...


עתודה טכנולוגית שוחרים (חיל האוויר)

המועמדים לעתודה טכנולוגית הינם בוגרי י"ב בנתיב העיוני, אשר אותרו ע"י חיל האוויר. מסלול זה מחייב הגעה עם מדים למוסד . למסלול זה קיים מדריך שילווה ...

קרא עוד...


חזרו אלי עם פרטים

חיזרו אלי בהקדם

הרב פרנק 20 בית וגן ירושלים
טלפון:02-6441203 פקס: 153-52-6371117
laviyo@gmail.com